Một nhập môn về ngôn ngữ HTML

Bài tập

Thiết kế trang cá nhân theo yêu cầu:

  • Chủ đề tùy chọn và có ý nghĩa
  • Sử dụng tất cả các thẻ HTML cơ bản từ bài giảng và có thể thêm các thẻ mới (nếu tự học thêm)
  • Lưu tập tin đến Repo cá nhân trên Github và sử dụng Github Pages để chia sẻ trang web đến Admin và các học viên tại https://diendanthaoluan.wordpress.com/cach-tham-gia-thao-luan/