Nhập môn CSS

5. Thuộc tính position và float


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuộc tính position (static, relative, absolute, fixed, sticky).Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuộc tính float / clear.Bạn có vấn đề gì về bài học này không?