Blog

Ngôn ngữ SQL

SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( Structured Query Language), là một ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RelationalĐọc tiếp “Ngôn ngữ SQL”

Lời Kết

Như đã nói ở phần đầu, kiến trúc phần mềm là một chủ đề rộng lớn và phức tạp. Trong bài nhập môn này, chúng ta đã tìm hiểu các mẫu và hệ thống cơ sở hạ tầng, các tùy chọn lưu trữ và nhà cung cấp đám mây, và cuối cùng là một sốĐọc tiếp “Lời Kết”

Cấu trúc thư mục

Chúng ta đã thấy cách kiến ​​trúc có thể đề cập đến việc tổ chức cơ sở hạ tầng (infrastructure) và lưu trữ (storage). Bây giờ chúng ta hãy xem một số mã và cách kiến ​​trúc có thể tham chiếu đến cấu trúc thư mục và mô-đun mã. 1. Cấu trúc một thư mụcĐọc tiếp “Cấu trúc thư mục”

Một số khái niệm quan trọng

1. Mô hình Máy khách-máy chủ (Client-server Model) Máy khách-máy chủ là một mô hình cấu trúc các nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc của một ứng dụng giữa nhà cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ (máy chủ -server) và dịch vụ hoặc người yêu cầu tài nguyên (máy khách – client). NóiĐọc tiếp “Một số khái niệm quan trọng”

Kiến trúc phần mềm là gì?

Kiến trúc phần mềm của một hệ thống đại diện cho các quyết định thiết kế liên quan đến cấu trúc và hành vi tổng thể của hệ thống. Hiểu một cách đơn giản, kiến ​​trúc phần mềm đề cập đến cách bạn tổ chức một vài thành phần trong quá trình tạo phần mềm.Đọc tiếp “Kiến trúc phần mềm là gì?”

Ngôn ngữ JavaScript

Các thành phần cơ bản Lập trình hướng đối tượng Khái niệm chung Đối tượng (Object) Lớp (Class) Lập trình với giao diện HTML DOM (Docnument Object Model) Sự kiện (events) JavaScript, web form và CSS Lập trình không đồng bộ Tiếp theo W3Schools Mozilla freeCodeCamp Bạn có vấn đề gì về bài học nàyĐọc tiếp “Ngôn ngữ JavaScript”

Thuật toán đệ qui (Recursive Algorithm)

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật của Đỗ Xuân Lôi: Chương 3. Giải thuật đệ qui Mã giả được sử dụng trong bài học này và các bài học kế tiếp gọi là ngôn ngữ giả mã tựa PASCAL mục 1.3, chương 1. 1. Khái niệm đệ qui (recursive) Ta nói một đối tượngĐọc tiếp “Thuật toán đệ qui (Recursive Algorithm)”

Đang tải…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.