Blog

Giới thiệu Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Thuật toán (Algorithm) là gì? Theo thuật ngữ lập trình máy tính, thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn hay lệnh (statement) được xác định rõ ràng để giải quyết một vấn đề cụ thể. Hay nói cách khác, thuật toán nhận một tập hợp đầu vào (input) và tạo một đầu raĐọc tiếp “Giới thiệu Cấu trúc dữ liệu và thuật toán”

Nhập môn Sass

Nhập môn lý thuyết, cài đặt và sử dụng Sass Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Sass là gì và tại sao sử dụng Sass. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Sass. Slide bài giảng. Tài liệu học tập W3schools.com. sass-lang.com Bài tập đánh giáĐọc tiếp “Nhập môn Sass”

Responsive Web Design (RWD)

Slide bài giảng. Kiến thức trọng tâm Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Viewport, @Media, Flexbox, Gridbox và Bootstrap. Tài liệu học tập W3schools.com. Bài tập đánh giá Trắc nghiệm kiến thức. Tự luận. Bạn có vấn đề gì về bài học này không?

Nhập môn CSS

1. Làm quen CSS Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa CSS, cú pháp CSS, các kiểu CSS, bộ chọn (Selector) và làm quen một vài thuộc tính CSS cơ bản. Slide bài giảng. Mã nguồn chương trình. Tài liệu học tập W3schools.com. Tổng quan về CSS. CSS cơ bản. BàiĐọc tiếp “Nhập môn CSS”

Một nhập môn về ngôn ngữ HTML

Slide bài giảng. Mã nguồn chương trình. Kiến thức trọng tâm Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về HTTP Request và HTTP Response, Request Header, Response Header, Status Code, công cụ Inspect từ các trình duyệt web, HTML DOM, cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML, trình duyệt Web (WebĐọc tiếp “Một nhập môn về ngôn ngữ HTML”

Các khái niệm cơ bản

Kiến thức trọng tâm Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về WWW (World Wide Web), URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol) / HTTPS, địa chỉ IP, tên miền (Domain Name), DNS (Domain Name System), trình duyệt Web (Web Browser), máy chủ Web (Web Server), HTML (Hypertext Markup Language) và GithubĐọc tiếp “Các khái niệm cơ bản”

Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Mức Logic / Vật lý)

Kiến thức trọng tâm Trong bài này sẽ trình bày mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ mức Logic bao gồm các thành phần cơ bản: Bảng (Table), Cột (Column) – Kiểu dữ liệu (Data Type), Hàng (Row), Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraint), Ràng buộc tham chiếu (Referential Constraint), Ràng buộc nghiệpĐọc tiếp “Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Mức Logic / Vật lý)”

Đang tải…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.