Blog

Ngôn ngữ SQL

SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( Structured Query Language), là một ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational…

Lời Kết

Như đã nói ở phần đầu, kiến trúc phần mềm là một chủ đề rộng lớn và phức tạp. Trong bài nhập môn này, chúng ta đã tìm hiểu các mẫu và hệ thống cơ sở hạ tầng, các tùy chọn lưu trữ và nhà cung cấp đám mây, và cuối cùng là một số…

Cấu trúc thư mục

Chúng ta đã thấy cách kiến ​​trúc có thể đề cập đến việc tổ chức cơ sở hạ tầng (infrastructure) và lưu trữ (storage). Bây giờ chúng ta hãy xem một số mã và cách kiến ​​trúc có thể tham chiếu đến cấu trúc thư mục và mô-đun mã. 1. Cấu trúc một thư mục…

Vị trí và lưu trữ cơ sở hạ tầng

Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng cơ bản về cách một cơ sở hạ tầng ứng dụng có thể được tổ chức, điều tiếp theo cần nghĩ đến là nơi chúng ta sẽ đặt tất cả những thứ này. Như chúng ta sẽ thấy, chủ yếu có ba tùy chọn khi quyết định…

Cơ sở hạ tầng (Infrastructure)

Chúng ta sẽ bắt đầu nói về nhiều cách khác nhau mà bạn có thể tổ chức một ứng dụng phần mềm, bắt đầu với cách bạn có thể tổ chức cơ sở hạ tầng phía sau dự án của mình. 1. Kiến trúc nguyên khối (Monolithic Architecture) Để dễ hình dung, chúng ta giả…

Một số khái niệm quan trọng

1. Mô hình Máy khách-máy chủ (Client-server Model) Máy khách-máy chủ là một mô hình cấu trúc các nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc của một ứng dụng giữa nhà cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ (máy chủ -server) và dịch vụ hoặc người yêu cầu tài nguyên (máy khách – client). Nói…

Kiến trúc phần mềm là gì?

Kiến trúc phần mềm của một hệ thống đại diện cho các quyết định thiết kế liên quan đến cấu trúc và hành vi tổng thể của hệ thống. Hiểu một cách đơn giản, kiến ​​trúc phần mềm đề cập đến cách bạn tổ chức một vài thành phần trong quá trình tạo phần mềm.…

Ngôn ngữ JavaScript

Các thành phần cơ bảnLập trình hướng đối tượngKhái niệm chungĐối tượng (Object)Lớp (Class)Lập trình với giao diệnHTML DOM (Docnument Object Model)Sự kiện (events) JavaScript, web form và CSSLập trình không đồng bộTiếp theo W3SchoolsMozillafreeCodeCamp Bạn có vấn đề gì về bài học này không? Thảo luận cùng chúng tôi >

Thuật toán đệ qui (Recursive Algorithm)

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật của Đỗ Xuân Lôi: Chương 3. Giải thuật đệ quiMã giả được sử dụng trong bài học này và các bài học kế tiếp gọi là ngôn ngữ giả mã tựa PASCAL mục 1.3, chương 1. 1. Khái niệm đệ qui (recursive) Ta nói một đối tượng là…

Đang tải…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.