Các chủ đề

NỀN TẢNG

REGULAR EXPRESSION

Regular Expression (tạm dịch: biểu thức thường quy) là một chuỗi kí tự đặc biệt được dùng như mẫu (pattern) để so khớp (matching) với các chuỗi. Regular Expression là kiến thức cốt lõi cần trang bị cho những ai học hay làm việc trong lĩnh vực lập trình. Tìm hiểu thêm >

FRONT-END WEB DEVELOPMENT

NHẬP MÔN THIẾT KẾ WEB

Làm quen các khái niệm cơ bản, ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript… Tìm hiểu thêm >

NHẬP MÔN JQUERY

jQuery là một thư viện JavaScript. jQuery xuất hiện làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.Tìm hiểu thêm >

NHẬP MÔN REACT

React là một thư viện JavaScript – một trong những thư viện phổ biến nhất, với hơn 100.000 sao trên GitHub.React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) phía người dùng (front end).Tìm hiểu thêm >

.NET

NGÔN NGỮ C# VÀ WPF (Windows Presentation Foundation)

Làm quen ngôn ngữ C# và ứng dụng WPF (Windows Presentation Foundation).Tìm hiểu thêm >

XAMARIN

Nhập môn xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng Xamarin.Tìm hiểu thêm >

LINQ (Language Integrated Query)

Linq được giới thiệu trong VS 2008 và được thiết kế bởi Anders Hejlsberg. Linq cho phép viết các truy vấn đến dữ liệu mà không cần bất kỳ kiến thức về SQL hay XML. Linq cũng cho phép viết với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.Tìm hiểu thêm >

ANDROID

NGÔN NGỮ JAVA

Làm quen các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ Java.Tìm hiểu thêm >

LẬP TRÌNH ANDROID

Lập trình ứng dụng di động trên nền Android.Tìm hiểu thêm >