Đăng Ký / Liên hệ

ĐĂNG KÝ

Bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu kèm các dòng Tin nhắn giới thiệu sơ lược bản thân như tuổi, sở thích, số Zalo, Facebook,…

Khi người quản trị chấp nhận bạn là học viên, bạn sẽ được cấp quyền dành cho học viên. Với quyền này, bạn có thể viết bài, viết các câu hỏi hay chỉ đơn giản là tham khảo các bài viết, các giải pháp cho các bài tập/dự án của các khóa học từ các học viên khác tại diễn đàn học tập của chúng tôi:

LIÊN HỆ

Trang này cũng được sử dụng để liên hệ đội ngũ Admin của chúng tôi nếu cần thiết.