Đội Ngũ Chúng Tôi

Họ là giảng viên, tư vấn chuyên môn và là nhà tài trợ cho website này.

https://ngocminhtran.com/

Họ và Tên: Trần Ngọc Minh.

Vai trò: Giảng viên, biên tập và quản trị website.

Website cá nhân: ngocminhtran.com.

Nguyễn Thanh Hải

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Hải.

Vai trò: Giảng viên, tư vấn chuyên môn và là nhà tài trợ.

Facebook cá nhân: thanhhainguyen.

Hoàng Hùng

Họ và Tên: Hoàng Hùng(Hùng Aries).

Vai trò: Tư vấn chuyên môn, nhà tài trợ.

Facebook cá nhân: hoang.hung.140.

Jason Luong

Họ và Tên: Jason Luong

Vai trò: Nhà tài trợ

Facebook: Jason Luong.

Huỳnh Văn Hòa

Họ và Tên: Huỳnh Văn Hòa

Vai trò: Nhà tài trợ, tư vấn.

Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật M.E. Facebook cá nhân: Hoa Huynh.

Bùi Lê Anh Huy

Họ và Tên: Bùi Lê Anh Huy

Vai trò: Nhà tài trợ, tư vấn.

Facebook cá nhân: Huy Bui.

Đỗ Trần Anh

Họ và Tên: Đỗ Trần Anh.

Vai trò: Tư vấn chuyên môn.

CEO FMan, Farmtech. Facebook cá nhân: dotrananh.

Chu Tiến Cường

Họ và Tên: Chu Tiến Cường.

Vai trò: Tư vấn chuyên môn.

Senior Developer tại công ty Infodation

Trần Nguyễn Hoài Nam

Họ và Tên: Trần Nguyễn Hoài Nam.

Vai trò: Tư vấn chuyên môn.

Software Developer tại công ty LNT. Facebook cá nhân: Nam Tran.

Bùi Xuân Đạt

Họ và Tên: Bùi Xuân Đạt.

Vai trò: Tư vấn chuyên môn.

Software Developer tại công ty SweetSoft. Facebook cá nhân: xuandat2996.