Quy định

  • Có tài khoản Github, nếu chưa có hãy truy cập trang https://github.com/ để tạo cho mình một tài khoản.
  • Có tài khoản WordPress, nếu chưa có hãy truy cập trang https://wordpress.com/ để tạo cho mình một tài khoản.
  • Có các tài khoản khác như Gmail, Zalo, Facebook,… để tiện việc học tập và giao tiếp.